Djkjdtwm

 Семінар-нарада вчителів інформатики

23 серп. 2013
Викладання предмету "Сходинки до інформатики" в 2 класі

           23 серпня 2013 року на базі Воловецької ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено нараду – семінар за спецкурсом "Методика викладання інформатики в початковій школі" для вчителів, які будуть викладати інваріантний курс "Сходинки до інформатики" в 2 класі з 1 вересня 2013 року. Новим у Державному стандарті початкової загальної освіти є виокремлення в освітній галузі «Технологія» змістової лінії «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями».

                                                           

          З 1 вересня 2013 року в 2 класі до інваріантної складової Базового навчального плану включено предмет «Сходинки до інформатики», що буде викладатися у 2-4 класах початкової школи.

         Новий зміст освіти учнів передбачає і впровадження нових форм методичної роботи, у якій би кожне науково-теоретичне поняття нового змісту початкової освіти стало для педагогів зрозумілим.

                                                            

       Тому, однією з важливих проблем забезпечення належного науково-методичного супроводу щодо впровадження нових стандартів і програм учителями, які будуть викладати інформатику у 2 класі є забезпечення вивчення шкільних програм, підручників, навчальних і методичних посібників з інформатики, способів використання в навчальному процесі шкільної комп’ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення, розуміння методичних ідей використання методів і засобів сучасної інформаційної технології, формування знань, умінь і навичок, необхідних для практичного проведення навчально-виховної роботи, самостійного аналізу навчального процесу, дослідження різноманітних методичних проблем та психолого-педагогічних ситуацій, виховання у вчителів творчого підходу до розв’язування проблем викладання інформатики, розвивати здатність до постійної самоосвіти, наукового пошуку шляхів удосконалення процесу навчання основам інформатики.

Належну увагу в роботі наради – семінару було приділено підготовці вчителів початкових класів до викладання курсу «Сходинки до інформатики».

Було виокремлено як теоретичні, так і практичні напрямки підготовки.